Strona Główna

Portal poświęcony realizacji projektu

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PRZASNYSZ

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na terenie Gminy Przasnysz i ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Nastąpi wzrost wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców poprzez udział w kampanii promocyjno-informacyjnej.

W ramach Projektu powstanie 378 instalacji (w 277 budynkach mieszkalnych i 12 budynkach użyteczności publicznej) służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła). Nastąpi zmniejszenie emisji CO2 oraz gazów i pyłów będących efektem spalania paliw stałych.

 

Harmonogram prac: 01.09.2016 – 31.12.2020

Całkowita wartość projektu: 8 566 444,16 zł.

Wkład funduszy europejskich: 4 936 890,00 zł.

 

 


MODUŁY SYSTEMU


INSTALACJE OZE

Lista lokalizacji instalacji wraz z wizualizacją na mapie i wartością ostatniego odczytu

Instalacje OZE

WSKAŹNIKI

Efektywności instalacji OZE, redukcji emitowanych zanieczyszczeń, osiągniętych oszczędności

Wskaźniki

PEŁNA EFEKTYWNOŚĆ

Całkowita ilość wyprodukowanej energii oraz szacowany spadek emisji CO2

odzyskana energia

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Gry edukacyjne oraz kalkulatory kosztów energii i emisji CO2

materiały edukacyjne

GALERIE

Galerie zdjęć obrazujące instalacje wykonywane w ramach projektu

galerie

KONTAKT

Formularz kontaktowy

kontakt

AKTUALNOŚCI


  • Korzyści ze stosowania energii odnawialnej
    Odnawialne źródła energii są dostępne na całym świecie i stale się regenerują. Są one tanimi źródłami energii w przeciwieństwie do coraz droższych i trudniej dostępnych paliw stałych. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł może być...
Skip to content