Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne


Czym jest kolektor słoneczny?

Kolektor słoneczny  jest to urządzenie do pozyskiwania energii słonecznej, która jako ciepło przechodzi przez układ solarny do zasobnika z wodą użytkową. Inaczej mówiąc jest to urządzenie do konwersji energii słonecznej na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).


Wydajność kolektorów słonecznych uzależnona jest przede wszystkim od ich budowy. Ze względu na zastosowaną konstrukcję wśród kolektorów wyróżniamy dwa rodzaje: płaskie i próżniowe.


JAKIE KOLEKTORY SŁONECZNE MONTUJEMY W NASZYM MIEŚCIE?

KOLEKTORY SŁONECZNE

Rodzaj zestawu i miejsce montażuWartość brutto (z kosztami inspektora nadzoru i stroną internetową)Wartość kosztów do pokrycia przez mieszkańca
2×200 (2,08 KW) budynek11 655,97 zł2 767,63 zł
3×300 (4,2 KW) budynek12 735,97 zł2 997,63 zł
3×300 (4,2 KW) ziemia13 815,97 zł3 227,63 zł

Koszt brutto jest skalkulowany wraz z kosztem zakupu górnej wężownicy.

Skip to content