Krzyżówka

Krzyżówka1. W tym procesie rośliny zielone pochłaniają dwutlenek węgla
2. Ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji
3. Zamienia wiatr na energie
4. Wytwarza prąd
5. np. cieplarniany
6. Międzynarodowa organizacja ekologiczna
7. Energia z wnętrza Ziemi
8. Kolor pojemników na odpady papierowe
9. Inaczej śmieci
10. System kanałów odprowadzających ścieki
11. Kolor pojemnika na odpady bio
12. Energia pochodząca z wody, wiatru, słońca
Skip to content