Wskaźniki projektu

Uzyski energetyczne z poszczególnych rodzajów instalacji

Rodzaj instalacji Ilość wyprodukowanej energii
Instalacje fotowoltaiczne 0,00 MWhe
Pompy ciepła 0,00 MWht
Instalacje solarne 0,00 MWht


Wskaźniki projektu

Wskaźnik Wartość
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 0,00 MWht
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 0,00 MWhe
Produkcja energii z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 0,00 MWh
Szacowany spadek emisji CO2 0,00 tCO2


Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie emituje gazów cieplarnianych, dlatego wielkość emisji unikniętej można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku po zakończeniu projektu (wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i przeliczając na GJ stosując zależność:
1 MWh = 3,6 GJ
Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla paliwa, które służyło do produkcji tej energii przed realizacją projektu (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno opałowe itd.) lub dla węgla kamiennego, w przypadku gdy wnioskodawca nie produkował wcześniej energii
Węgiel kamienny: WE CO2 = 94,71 kg/GJ
źródło: Regulamin konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17
Skip to content